Z A V O D Z A

ŠPORT KOČEVJE

Letni program športa

za leto 2023

Javni razpis

Razpisna dokumentacija

Kategorije v 2023

Velikost vadbenih skupin 2023

Letni program športa

Občina Kočevje z LETNIM PROGRAMOM ŠPORTA uresničuje svojo nalogo in zagotavlja uresničevanje javnega interesa na področju športa.
Z letnim programom športa se določijo:

VSEBINE športnih programov, (ŠVOM, ŠVOM KŠ, RE, KŠ, VŠ, ŠI, RAZVOJNE DEJAVNOSTI, ORGANIZIRANOST V ŠPORTU) ki se sofinancirajo iz javnih financ;

OBSEG in VRSTA športnih dejavnosti; od 60 do 480 ur, (objekti, strokovni kader)

VIŠINA PRORAČUNSKIH SREDSTEV za sofinanciranje posameznih športnih vsebin.

Vsebine ŠP, ter obseg in vrsta dejavnosti so v veliki meri določene z določili ZAKONA O ŠPORTU ter s prednostnimi usmeritvami NACIONALNEGA PROGRAMA ŠPORTA.

Skupna višina zagotavljanja sredstev iz proračuna občine Kočevje za leto 2023 znaša v skupni višini do 277.000,00 €, od tega za »strokovni kader, vrhunski šport, razvojne in strokovne naloge v športu do 185.000,00 € in za »športne objekte« do 75.000,00 €.

Zavod za šport Kočevje

Vprašanja v zvezi z zavodom, rezervacijami in najemi, razpisi itd...

rezervacija igrišča

Spodaj izpolnite podatke za rezervacijo igrišča v izbranem športnem objektu.

Kontaktni podatki
Izberite športni objekt
Skip to content