Z A V O D Z A

ŠPORT KOČEVJE

Kontaktni podatki

zavod za šport Kočevje

Kontaktni podatki

Javni zavod za šport Občine Kočevje

Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje

Tel: 01 / 8931326
Tel: 01 / 8931327
Tel: 05 / 9090580
Fax: 01 / 8951830
ID št.za DDV: 24827932
mat.št.: 2187094

E naslov: info@sport-kocevje.siprogrami@sport-kocevje.si

Predstavitev dejavnosti zavoda

Izvajanje nalog in doseganje dolgoročnih in kratkoročnih ciljev Zavod vrši z/s:

– upravljanjem športne infrastrukture v lasti Občine Kočevje,
– upravljanjem Športne dvorane Kočevje (v lasti Republike Slovenije in Občine Kočevje),
– opravljanjem nalog za potrebe izvajanja Letnega programa športa,
– opravljanjem nalog strokovnega servisa (analitično, raziskovalno in svetovalno delo
na področju športa),
– izvajanjem dejavnosti javne službe na področju športa v zavodih VIZ,
– kandidiranjem na razpisih za sofinanciranje športnih programov in investicij v
športne objekte,
– usklajevanjem in vzpostavljanjem partnerskega odnosa med javnimi in zasebnimi tvorci lokalne politike za področje športa in izvajalci športnih programov,
– urejanjem kadrovskih in drugih splošnih zadev Zavoda,
– delovanjem organov Zavoda (Svet Zavoda, Strokovni svet Zavoda).

Pišite nam

vprašanja vezana na športne objekte, rezervacije in splošna vprašanja glede

  Zavod za šport Kočevje

  Vprašanja v zvezi z zavodom, rezervacijami in najemi, razpisi itd...

  rezervacija igrišča

  Spodaj izpolnite podatke za rezervacijo igrišča v izbranem športnem objektu.

  Kontaktni podatki
  Izberite športni objekt
  Skip to content