Z A V O D Z A

ŠPORT KOČEVJE

    ZAVOD ZA ŠPORT KOČEVJE
  • DOMOV
  • UncategorizedJavni zavod za šport občine Kočevje:Razpis za delovno mesto: čistilka III

Javni zavod za šport občine Kočevje:Razpis za delovno mesto: čistilka III

6 decembra, 2023 gkorelc 0 Comments

 

Javni zavod za šport Občine Kočevje
Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje

 

 

 

 

 

Tel  :     01 / 8931 326

            01 / 8931 327

Fax. :    01 / 8951 830

E-mail : info@sport-kocevje.si

 

 

Datum  : 6. 12. 2023

 

 

Na podlagi 23. člena Zakona o delovnih razmerjih ( Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07 ) Javni zavod za šport Občine Kočevje,           Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje, objavlja prosto delovno mesto za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, kot sledi :

 

 

 

Delovno mesto

Čistilka III

Šifra delovnega mesta

J033001

Tarifni razred

III

Plačna skupina

J

Plačna podskupina

J3

Plačni razred brez napredovanja

12

Plačni razred z napredovanjem

22

Predpisana izobrazba

III

Nižja poklicna ali osnovnošolska izobrazba

Zahtevane delovne izkušnje

Posebna znanja

Natančnost, doslednost, odgovornost.

Posebni delovni pogoji

Naporno fizično delo.

Poskusno delo

1 mesec.

Delovne naloge

Izvajanje programa čiščenja infrastrukture (objektov).

Čiščenje objektov, opreme in delovnih sredstev.

Opazovanje stanja objektov, opreme in delovnih sredstev.

Obveščanje odgovornih oseb o stanju objektov, opreme in delovnih sredstev.

Izvajanje ukrepov s področja varstva pri delu in požarne varnosti.

Zagotavljanje poslovne tajnosti pri delovanju zavoda.

Opravljanje drugih delovnih nalog, ki jih določajo normativni akti, program in sklepi sveta zavoda.

Delovni čas

Delovni čas je premakljiv in traja dnevno v povprečju 8 ur.

Delovne ure so razporejene od 7. do 22. ure, kar vključuje tudi popoldansko in večerno delo, tudi na več lokacijah.

Delo ob nedeljah in praznikih.

Odgovornost za delo

Čistilka za svoje delo odgovarja direktorju zavoda oziroma vodji oddelka.

Delovni prostor

Prostor v upravni stavbi.

Vpliv okolja

Delo v zaprtem prostoru. Delo na terenu.

Odpovedni rok

1 mesec.

 

 

 

Prijava mora vsebovati :

 

  1. Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe. Iz izjave mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja, ter ustanova, na kateri je bila pridobljena.
  2. Izjavo kandidata, da :

– je državljan Republike Slovenije

– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev

– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Kandidat lahko k svoji prijavi priloži dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev, ali pa poda izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Javnemu zavodu za šport Občine Kočevje pridobitev v točki 3. navedenih podatkov iz uradne evidence.

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis z opisom delovnih izkušenj, ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

 

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno razmerje za nedoločen čas, z enomesečnim poskusnim delom.

Formalno nepopolne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek.

 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo : » Za javno objavo – ČISTILKA III – ne odpiraj«, na naslov Javni zavod za šport Občine Kočevje, Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje – ali po elektronski pošti na naslov: vladimir.komljenovic@sport-kocevje.si.

Rok za oddajo prijav je 8 dni po objavi na spletni strani Javnega zavoda za šport Občine Kočevje ter enote Zavoda RS za zaposlovanje v Kočevju.

 

Neizbrani kandidati bodo o izboru obveščeni pisno najkasneje v osmih dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom.

 

Informacije o javni objavi dobite na telefonski številki 01 / 89 31 327 (Vladimir Komljenovič ).

 

V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.      

 

 

 

                                                                                                       Direktor :

 

                                                                                                        Vladimir Komljenovič, mag. manag.

leave a comment

Zavod za šport Kočevje

Vprašanja v zvezi z zavodom, rezervacijami in najemi, razpisi itd...

rezervacija igrišča

Spodaj izpolnite podatke za rezervacijo igrišča v izbranem športnem objektu.

Kontaktni podatki
Izberite športni objekt
Skip to content