Z A V O D Z A

ŠPORT KOČEVJE

Osnovni podatki zavoda

zavoda za šport Kočevje

Osnovni podatki

Davčna številka SI:
24827932 
Matična:
2187094000 
Zavezanec za DDV:
Da (SI24827932)
TRR:
SI56 0110 0600 8351 917
 

Osnovna dejavnost zavoda

Javni zavod za šport Občine Kočevje je ustanovljen za upravljanje, urejanje in vzdrževanje športnih objektov v Občini Kočevje ter za opravljanje administrativnih, strokovnih, organizacijskih, tehničnih in drugih del na področju športa na območju Občine Kočevje, z namenom izvajanja nacionalnega programa športa, programa razvoja športa Občine Kočevje in letnega programa športa Občine Kočevje.

Odlok o ustanovitvi zavoda

Izvajanje nalog in doseganje dolgoročnih in kratkoročnih ciljev Zavod vrši z/s:

– upravljanjem športne infrastrukture v lasti Občine Kočevje,
– upravljanjem Športne dvorane Kočevje (v lasti Republike Slovenije in Občine Kočevje),
– opravljanjem nalog za potrebe izvajanja Letnega programa športa,
– opravljanjem nalog strokovnega servisa (analitično, raziskovalno in svetovalno delo
na področju športa),
– izvajanjem dejavnosti javne službe na področju športa v zavodih VIZ,
– kandidiranjem na razpisih za sofinanciranje športnih programov in investicij v
športne objekte,
– usklajevanjem in vzpostavljanjem partnerskega odnosa med javnimi in zasebnimi tvorci lokalne politike za področje športa in izvajalci športnih programov,
– urejanjem kadrovskih in drugih splošnih zadev Zavoda,
– delovanjem organov Zavoda (Svet Zavoda, Strokovni svet Zavoda).

Soustanoviteljici

Občina Kočevje in Športna zveza Kočevje

Namen ustanovitve / naloge

Upravljanje, urejanje in vzdrževanje športnih objektov v Občini Kočevje, izvajanje nacionalnega programa športa, programa razvoja športa Občine Kočevje in letnega programa športa Občine Kočevje, opravljanje administrativnih, strokovnih, organizacijskih, tehničnih in drugih del na področju športa na območju Občine Kočevje.

Organi

Svet zavoda (3 predstavniki Občine Kočevje, 2 predstavnika Športne Zveze Kočevje, 1 predstavnik vzgojno-izobraževalnih zavodov v Občini Kočevje, 1 predstavnik delavcev zavoda), direktor zavoda, strokovni svet

Začetek delovanja

16. 06. 2006 – formiran Svet Zavoda in imenovana v.d. direktorice Zavoda

Poslanstvo - Cilj

S sistematičnim in koordiniranim razvojem športne infrastrukture in športnih programov zagotavljati primerne pogoje za množično udeležbo občanov vseh generacij v raznovrstnih oblikah športnega udejstvovanja.

Predstavitev dejavnosti zavoda

Izvajanje nalog in doseganje dolgoročnih in kratkoročnih ciljev Zavod vrši z/s:

– upravljanjem športne infrastrukture v lasti Občine Kočevje,
– upravljanjem Športne dvorane Kočevje (v lasti Republike Slovenije in Občine Kočevje),
– opravljanjem nalog za potrebe izvajanja Letnega programa športa,
– opravljanjem nalog strokovnega servisa (analitično, raziskovalno in svetovalno delo
na področju športa),
– izvajanjem dejavnosti javne službe na področju športa v zavodih VIZ,
– kandidiranjem na razpisih za sofinanciranje športnih programov in investicij v
športne objekte,
– usklajevanjem in vzpostavljanjem partnerskega odnosa med javnimi in zasebnimi tvorci lokalne politike za področje športa in izvajalci športnih programov,
– urejanjem kadrovskih in drugih splošnih zadev Zavoda,
– delovanjem organov Zavoda (Svet Zavoda, Strokovni svet Zavoda).

Pišite nam

vprašanja vezana na športne objekte, rezervacije in splošna vprašanja glede

  Zavod za šport Kočevje

  Vprašanja v zvezi z zavodom, rezervacijami in najemi, razpisi itd...

  rezervacija igrišča

  Spodaj izpolnite podatke za rezervacijo igrišča v izbranem športnem objektu.

  Kontaktni podatki
  Izberite športni objekt
  Skip to content